Kalendar dešavanja

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakt


Office: Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb,
72270 Travnik,
Tel./fax: 387 (0)30/ 511 901
Telefon za takmičenje/sekretarijat: 387 (0)30/ 511 778

Identifikacijski broj: 4236133440001,

Transakcijski račun:
Unicredit banka - Travnik 3386702200873768

10 Maj 11:58 am

Propozicije Kup seniori

P R O P O Z I C I J E SENIORSKOG  KUP NATJECANJA NS SBK/KSB ZA NATJECATELJSKU 2018/19GOD.

 

O P Š T E   O D R E D B E

Član 1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se naćin organiziranja i rukovođenje seniorskog natjecateljskog KUP-a na razini NS SBK/KSB za natjecateljsku 2018/19 godinu, organizacija utakmica, plasman klubova, žalbeni postupak, financijske odredbe i dr.

UČESNICI NATJECANJA

Član 2.

   U Prvoj Fazi natjecanju seniorskog nogometnog KUP-a NS SBK/KSB za natjecateljsku 2018/19 godinu učestvuju klubovi koji su učestvovali u prvenstvenom takmičenju Prve i Druge Kantonalne lige u takmičarskoj 2017/18 godini. NK“Šantići“, FK“Fojnica“, NK“Mladost“, , NK“Kreševo“, NK“Elektrobosna“, NK“Karaula“, NK“Gorica“, NK“Kaćuni“, OFK“Lugovi“, NK“Bilalovav CPU“, NK“Dnoluka“,NK“Brnjaci“ , NK“Katarina“,NK Vlašić.

   U Drugoj Fazi natjecanja seniorskog nogometnog KUP-a NS SBK/KSB za natjecateljsku 2017/18. Godinu učestvuju klubovi koji su učestvovali u prvenstvenom takmičenju druge lige F BiH „Zapad“2017/18 i klub koji izgubi status prvoligaša FBiH, osim kluba koji se plasira u takmičenje Prve lige F BiH i finalisti kupa iz prve faze takmičenja.

FK“Vitez“, NK „Kiseljak“, FK RUDAR“, NK „Busovača“, NK“NOVI TRAVNIK“ i NK“Radnik“, te klub ukoliko izgubi status kluba Prve lige F BiH i finalisti prve faze takmičenja.

RUKOVOĐENJE I ORGANIZACIJA NATJECANJA:

 

Član 3.

Takmičenjem nogometnog KUP-a rukovodi Izvršni odbor NS SBK/KSB putem natjecateljskih organa NS SBK/KSB (komesar za natjecanje, komesar za suce i suđenje i Disciplinski sudac).

Utakmice KUP natjecanja igraju se po jednostrukom KUP sistemu, kao i utakmica finala KUPa

Uputstvo o žrijebanju klubova , sastavni je dio ovih Propozicija.

Mjesto odigravanja Finalne utakmice druge faze takmičenja utvrđuje Izvršni odbor.

 

Član 4.

Zapisnik i ostali Izvještaji sa odigrane utakmice sastavljaju se na način kao na prvenstvenim utakmicama Prve Kantonalne lige NS SBK/KSB.

SLUŽBENA LICA:

Član 5.

Za obavljanje dužnosti službenih lica na utakmicama KUP natjecanja određuju se delegati i suci sa liste Prve i Druge nogometne lige NS F BiH, i Kantonalnih liga NS SBK/KSB .

Delegiranje i obavljanje dužnosti službenih lica primjenjuju se Uputstvo o delegiranju Kantonalnih liga NS SBK/KSB.

ORGANIZACIJA UTAKMICA:

Član 6.

Organizacija utakmica prve i druge faze seniorskog KUP natjecanja vrši se prema Odredbama Pravilnika o nogometnom natjecanju NS/FS BiH i Propozicija natjecanja NS SBK/KSB.

Utakmice se igraju na terenima registriranim za prvenstvene utakmice Prve,Druge i Kantonalnih liga.

Organizaciju utakmice vrši klub domaćin u skladu sa Propozicijama Kantonalnih liga NS SBK/KSB.

Organizacija finalne utakmice druge faze takmičenja utvrđuje se posebnom Odlukom Izvršnog odbora NS SBK/KSB.

1.

Član 7.

Klub domaćin obavezan je na utakmicama postaviti na jarbol zastave Države BiH , Nogometnog saveza   F BiH ili NS/FS BiH i NS SBK/KSB, a mogu se postaviti zastave klubova i Fair-playa .

Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno.

PRAVO NASTUPA:

Član 8.

Pravo nastupa na seniorskim KUP utakmicama imaju igrači koji ispunjavaju uslove za nastup koji su propisani Pravilnikom o registraciji igrača , statusu i transferu NS/FS BiH, pravilnika o Nogometnom takmičenju N/FS BiH i Propozicijama NS SBK/KSB.

UTVRĐIVANJE PLASMANA:

Član 9.

Ukoliko se utakmica završi neodlučeno u regularnom vremenu trajanja utakmice, u cilju utvrđivanja plasmana , pristupit će se izvođenju jedanaesteraca na način utvrđen Pravilima nogometne igre , odnosno izvođenje po pet jedanaesteraca, ukoliko se i tada ne odluči pobjednik nastavit će se izvođenje jedanaesteraca naizmjenično dok jedna ekipa ne postigne prednost u odnosu na broj datih i primljenih golova.

Član 10.

Ukoliko klub prije obavljenog žrijeba odustane od KUP takmičenja snosit će disciplinske posledice shodno odredbama DP N/FS BiH, a ukoliko klub odustane nakon žrijeba od KUP natjecanja ili neopravdano ne dođe na odigravanje utakmice , u dalje natjecanje će se plasirati protivnički klub, a klub će snositi disciplinske posljedice u skladu sa odredbama DP NS/FS BiH.

ŽALBE:

Član 11.        

Žalba na odigranu utakmicu može se najaviti Komesaru za natjecanje  u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a obrazloženje žalbe u roku od 48 sati.          

Žalba na odluku prvostepenog organa može se uložiti u roku od tri dana po prijemu prvostepene odluke Apelacionoj komisiji NS SBK/KSB uz predhodno uplaćenu taksu u skladu sa Odlukom Izvršnog odbora o taksi NS SBK/KSB, a žalba se rješava po skraćenom postupku .

FINANCIJSKE ODREDBE:

Član 12.

Troškove organizacije utakmica i svih službenih lica snosi klub domaćin, osim troškova finalne utakmice koje snosi NS SBK/KSB.

           

NAGRADE:

Član 13.        

Pobjednik druge faze takmičenja nogometnog KUP-a na razini NS SBK/KSB dobija pehar u trajno vlasništvo.

ZAVRŠNE ODREDBE:

                                                                       Član 14.

Za sva ostala pitanja koja nisu predviđena ovim Propozicijama važe Odredbe Pravilnika o natjecanju NS/FS BiH, Pravila nogometne igre i drugih propisa NS F BiH i NS SBK/KSB.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po objavi na internet portalu NS SBK/KSB za natjecateljsku 2018/19godinu.

                                                                                                             TAKMIČARSKA/NATJECATELJSKA KOMISIJA NS SBK/KSB  

                                                                               

                                                                                                      

 

 

 

Sponzori / Partneri