Kalendar dešavanja

« Decembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Kontakt


Office: Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb,
72270 Travnik,
Tel./fax: 387 (0)30/ 511 901
Telefon za takmičenje/sekretarijat: 387 (0)30/ 511 778

Identifikacijski broj: 4236133440001,

Transakcijski račun:
Unicredit banka - Travnik 3386702200873768

05 Sep 1:19 pm

Kantonalne lige - Propozicije 2017-2018

Izvršni odbor Nogometnog saveza Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna, na osnovu člana 31 Statuta BK/KSB i člana 4 Pravilnika o nogometnom takmičenju/natjecanju N/FS BiH,                donos  s lj e d e ć e :

P R O P O Z I C I J E

Takmičenja za prvenstvo Kantonalnih liga  Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

                                                u  takmičarskoj sezoni 2017/2018 godini

 

      OPĆE ODREDBE

Član1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se način organiziranja i provođenja takmičenja/natjecanja  Kantonalne lige NS SBK/KSB u takmičarskoj/natjecateljskoj 2017/2018 godini. Prvenstvo nogometnih klubova Kantonalne lige odvijat će se u okviru Prve i Druge kantonalne lige.

UČESNICI TAKMIČENJA

Član 2.

U takmičenju/natjecanju za Seniorsko prvenstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za takmičarsku 2017/18 godinu  učestvuju nogometni klubovi Nogometnog saveza  Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna. U okviru Prve lige u takmičenju/natjecanju učestvuje do 8 klubova, u Drugoj ligi učestvuje do 6 klubova.

                                                                          Član 3.

Konačan broj klubova učesnika u takmičenju  Druge Kantonalne lige za takmičarsku 2017/2018 godinu, utvrdđuje  Izvršni odbor NS SBK/KSB svojom odlukom.tridesed dana prije nego se utvrdi kalendar natjecanja.

UVJETI/USLOVI  ZA  UČESTVOVANJE U NATJECANJU

   Član 4.

Za učestvovanje u takmičenju klubvova Prve i Druge Kantonalne lige Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, pored ostalih uslova/uvjeta klubovi moraju ispunjavati slijedeće uslove/uvjete:

Igralište:

11.      Da posjeduju odgovarajuće igralište sa travnatom plohom za igru minimalnih dimenzija  100 x 64 metra, za klubove Prve Kantonalne lige a minimalne dimenzije 90 x 45 metra za klubove Druge Kantonalne lige. Teren mora biti travnat  i ravan da bi se omogućilo normalno kretanje učesnika u igri. Teren za igru mora biti odvojen od gledališta žičanom (zatvorenom) ogradom punog profila i odgovarajućeg kvaliteta. Ograda mora biti udaljena najmanje dva (2) metra od uzdužne linije igrališta i tri (3) metra od poprečne linije iza vrata (golova) u visini kaznenog prostora. Minimalna visina ograde je 120 cm.

12.      Igralište mora posjedovati zaštitne kabine odgovarajućeg kvaliteta za rezervne igrače i stručno vodstvo ekipa za najmanje 13 osoba (13 sjedećih mjesta) kao i odvojenu kabinu za delegata utakmice. Kabine se postavljaju na uzdužnoj strani igrališta, propisno udaljene od terena za igru, odnosno uzdužne linije (dva do tri metra), zaštićene od kiše i vjetra.

13.      Na stadionu moraju postojati svlačionice za obje ekipe i posebna svlačionica za sudije. Sve svlačionice trebaju  imati mokre čvorove - kupatila sa toplom vodom, za igrače sa tri (3) tuš ruže, a kod sudija jedna (1) tuš ruža. Svaka svlačionica (sudijska posebno) treba imati zaseban WC.

14.      Stadioni gdje se igraju utakmice Prve i Druge Kantonalne  lige  moraju imati adekvatan prostor za gledatelje.

15.      Izlazak na teren i povratak igrača u svlačionicu, stručnih rukovodstava ekipa, delegata i sudija, mora biti obezbijeđen i odvojen od gledalaca. Prolaz od svlačionica do terena za igru mora biti fizički odvojen od gledatelja i mehanički zaštićen.

16.      Na stadionu mora biti posebna prostorija za sastavljanje zapisnika, poželjno je da postoji ispravna telefonska linija i telefaks. Klub domaćin treba da osigura stol i dovoljan broj stolica za brifing

Na stadionu kluba Prve i druge

 Kantonalne lige u službenom prostoru za sastavljanje zapisnika, klub domaćin obavezan je osigurati:

1-          Ispravan kompjuter sa štampačem i ispravnom internet konekcijom za potrebe COMET informacionog sistema,

1-          Ispravna telefonska linija i telefaks,

1-          Dovoljan broj stolica za potrebe održavanja organizacionog sastanka – brifinga,

Neispunjavanje uvjeta navedenog u pomenutoj stavci za sobom povlači disciplinske posledice.

17.      Igralište mora biti primljeno od nadležne Komisije za prijem igrališta i registrovano za odigravanje prvenstvenih i kup utakmica. Zapisnik o prijemu-registraciji igrališta treba da je javno istaknut u prostoriji gdje se sačinjava zapisnik utakmice.

       OSTALI  UVJETI/USLOVI

11.      Klub mora ispunjavati minimum uvjete iz Normativa stručno-pedagoškog rada za mlađe kategorije nogometaša.

12.      Klubovi Prve Kantonalne lige da u cijelom toku te takmičarske sezone u stalnim takmičenjima imaju uključene minimalno dvije omladinske selekcije od toga obavezno selekcije kadeta i juniora, a mogu imati i ostale omladinske selekcije, predpionira ili pionira

 u organizaciji Nogometnog saveza SBK/KSB ili NSFBiH da organiziraju školu nogometa za uzraste starosne dobi igrača od 7 do 11 godina u kojoj bi se djeca neprekidno nogometno educirala.

13.      Klubovi koji u toku tamčarske sezone sa nekom od omladinskih selekcija odustane od takmičenja ili shodno odredbama DP N/FS BiH bude isključen iz takmičenja snosit će disciplinske sankcije shodno odredbama Disciplinskog pravilnika N/FSBiH, niti će moći ostvariti plasman u drugu ligu Federacije BiH, u smislu važećih odluka NS FBiH.

14.      Takmičenje u Prvoj i Drugoj kantonalnoj ligi administrativno se vodi kroz COMET informacioni sistem.

15.      Klubovi Prve i Druge Kantonalne lige NS SBK/KSB koji neposjeduje licenciranog trenera, Ljekara ili Fizioterapeuta kao što je navedeno u članu 17 ovih propozicija snosit će disciplinske sankcije po odredbama DP N/FS BiH.

 

16.      Klub domaćin, odnosno organizator prvenstvene utakmice Prve i Druge Kantonalne lige   obavezan je osigurati najmanje 3 lopte  koje u svemu moraju odgovarati  propisima iz Pravila nogometne igre. U slučaju da se utakmica igra  po snijegu , odnosno da je teren za igru pokriven snijegom , lopta mora biti crvene boje.

Član 5.

Klubovi koji ne ispunjavaju uslove iz člana 4, pod  »igralište« ovih propozicija, mogu u cilju sprovođenja takmičenja uzeti pod zakup igralište nekog drugog kluba ili vlasnika, potpisivanjem sporazuma o korištenju igrališta, s tim da isto ispunjava uslove iz člana 4, pod »igralište« i člana 9 ovih propozicija.

                       

Član 6.

Takmičenjem prve i druge Kantonalne  lige  rukovodi Izvršni odbor Nogometnog saveza SBK/KSB putem Takmičarskih organa (Komija za natjecanje, Komesar za određivanje sudaca, Disciplinska komisija i tehničkog sekretar/tajnik za natjecanje).

Član 7.

Prvenstvena takmičenja sprovode se po dvostrukom bod-sustavu/sistemu i vremenski utvrđenom kalendaru, sa dvije takmičarske polusezone, jesen i proljeće.

Kalendar i raspored takmičenja, na prijedlog Komisije za takmičenje, usvaja Izvršni odbor Nogometnog saveza SBK/KSB, najkasnije 30 (trideset) dana prije početka jesenjeg, odnosno proljetnog dijela prvenstva, u iznimnim slučajevima i manje od 30 dana.

Raspored utakmica za prvenstvo u okviru prve i druge Kantonalne  lige  određuje se žrijebom  klubova učesnika u takmičenju i primjenom »Bergerovih tablica«, žrijebanje prvodi Komisija za natjecanje uz pomoć sekretara natjecanja.

Član 8.

Nakon utvrđenog rasporeda takmičenja za prvenstvene  utakmice, klubovi su obavezni u roku od pet (5) dana da dostave u Sekretarijat za takmičenje:

1-        naziv igrališta na kome će igrati utakmice;

1-        mjesto odigravanja utakmica;

1-        boju dresova (gačice, majice, štucne), kao i rezervnu boju sa kojom će klub nastupati;

1-        dan odigravanja utakmica (subota ili nedelja).

Prije određivanja vremena početka utakmica, treba voditi računa o vremenskim prilikama, godišnjem dobu i pomjeranju vremena, kao i o tome da određeni termin ne bude na štetu gostujuće ekipe.

 

Član 9.

Klub domaćin igra utakmice u mjestu sjedišta kluba, a u nedostatku terena na drugom primljenom terenu koji ispunjava potrebne uvjete/uslove za odnosno takmičenje, koji je dobio suglasnost kluba, izuzev ako se radi o terenu koji se nalazi na teritoriji drugog kantona potrebna je saglasnost nadležnog organa NS SBK/KSB, NS K/Ž na čijem se teritoriju igraju utakmice.

Igralište koje klub prijavi pred početak takmičarske sezone ne može  mijenjati tokom sezone, izuzev u iznimnim situacijama o kojima odlučuje Komisija za takmičenje uz poštivanje principa regularnosti takmičenja.

Član 10.

U interesu što regularnijeg odvijanja završnog dijela takmičenja, tri (3) posljednja kola trebaju se igrati istog dana, u isto vrijeme, prema utvrđenom rasporedu takmičenja. Klub je dužan  na teren doći 60 minuta  prije  utakmice i  nastupiti  sa najboljim sastavom.

 

PROMJENE TERMINA UTAKMICE

 

Član 11.

Utvrđeni raspored takmičenja  može se promjeniti, ukoliko je zahtjev za izmjenu termina podnijet Komisiji za natjecanje najkasnije 8 dana od dana utvrđenog za odigravanje utakmice, a koji sadrži razlog zbog kojeg se traži promjena termina utakmice s priloženom dokumentacijom iz koje se može utvrditi opravdanost podnesenog zahtjeva sa eventualnim prijedlogom za novi termin odigravanja utakmice, pod uslovom da razlog zahtjeva nije u suprotnosti sa odredbama člana 19 i 20 Pravilnika o nogometnom natjecanju NS/FS BiH.

Ukoliko je zahtjev podnijet nakon navedenog roka iz predhodnog stavka neophodna je suglasnost i drugog kluba, a ista dostavljena najkasnije u roku od 3 dana prije utvrđenog termina odigravanja utakmice. Odluku o zahtjevu u oba slučaja donosi Povjerenik/Komesar za natjecanje/takmičenje uz suglasnost komisije za takmičenje/natjecanje.

Kada se utakmica odlaže zbog bolesti igrača (trovanje i slično) to se može učiniti ukoliko je bolesno najmanje 7 (sedam) standardnih igrača koji su odigrali najmanje 50% utakmica u toku tekućeg djela prvenstva. Klub koji zbog navedenih razloga traži odgodu utakmice uz zahtjev je potrebno priložiti kompletnu medicinsku dokumentaciju iz odgovarajuće medicinske ustanove. Takmičarska/Natjecateljska komisija, kada utvrdi opravdanost podnešenog zahtjeva donijet će odluku da se navedena utakmica odigra u prvom slobodnom terminu, pod uvjetom/uslovom da svaki klub ima najmanje dva slobodna dana između odigravanja dvije utakmice. U svim drugim slučajevima koji nisu regulisani ovim članom odlučit če Takmičarska/Natjecateljska komisija.

 

Član 12.

Utakmice se mogu igrati samo na  terenima koji su podobni za igru ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 39. Pravilnika o nogometnim takmičenjima Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i člana 5 ovih Propozicija.

Klub domaćin je obavezan da teren pripremi za igru tako da bude potpuno pripremljen za odigravanje utakmice. Da li je teren pripremljen za igru ili nije, odlučuje glavni sudija koji je određen da vodi utakmicu. Sudija će u zapisniku navesti da li je ili nije teren osposobljen za igru, radi uzroka više sile ili zbog nemarnosti kluba domaćina.

Ako se u toku takmičenja neka utakmica ne odigra zbog neobezbijeđenog terena krivicom kluba domaćina-organizatora utakmice, ista se na osnovu člana 60. Pravilnika o nogometnom takmičenju Nogometnog saveza BiH ima registrovati službenim rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist protivnika-gostujuće ekipe.

Sudija i delegat obavezni su da u zapisnik unesu zaključak o neispravnosti terena ili zaključak da teren nije bio obezbijeđen. Delegat će zapisnik dostaviti nadležnom organu u roku od 24 sata,  u smislu člana 36. Pravilnika o nogometnom takmičenju Nogometnog saveza BIH.

NAJMANJI BROJ IGRAČA U IGRI

Član 13.

Utakmica ne može da počne ako jedan od timova nema najmanje 7 (sedam) igrača, shodno članu 40 pravilnika o nogometnom natjecanju/takmičenju N/FS BiH i pravilu III Pravila nogometne igre sudija je dužan zaustaviti igru, a ako u roku od 5 (pet) minuta klub ne nastupi s minimalnim brojem igrača, sudija je dužan da odsvira kraj utakmice, shodno članu 37. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BIH.

Svaki klub prijavljuje u zapisnik najviše 18 (osamnaest) igrača.U igri učestvuje 11 (jedanaest) prijavljenih igrača, a tokom utakmice mogu se izvršiti 3 (tri) zamjene, uključujući i golmana. Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službeni osoba klubova, najkasnije 30 minuta prije početka utakmice.

Klubovi koji nemaju minimalno 14 (četrnaest) igrača u zapisniku utakmice snosit će disciplinske posledice.

Spisak mora biti ovjeren i potpisan od zvaničnog predstavnika kluba.

OPREMA IGRAČA

Član 14.

Klubovi moraju poštivati boju sportske opreme kluba protivnika, koje su prijavljeni prije početka prvenstva u Sekretarijat/Tajništvo saveza i objavljene putem informativnog glasila. Timovi na jednoj utakmici nemogu igrati u istim ili sličnim bojama sportske opreme, kao ni dresovima sa natpisom kluba iz druge države. U protivnom dresove će promjeniti domaća (prvoimenovana) ekipa, za nepoštivanje navedenog  delegat utakmice če prijaviti tim zbog zanemarivanja boje sportske opreme a isti će snositi disciplinsku odgovornost.

Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u zapisniku o utakmici. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi. Za vrijeme utakmice igrači na poleđini dresova moraju imati vidljive brojeve propisane veličine.

 

DUŽNOST KLUBOVA – ORGANIZACIJA UTAKMICE 

Član 15.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu.

Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tjekom/tokom i nakon utakmice, te doći na teren 60 minuta prije odigravanja utakmice, u protivnom, bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama disciplinskog pravilnika N/FS BiH.

Član 16.

Klub domaćin dužan je omogućiti delegatu održavanje sastanka 60 minuta prije odigravanja utakmice sa službama koje vrše organizaciju utakmice, službama zaduženim za bezbjednost, vođama ekipa, rukovodstvom stadiona i medicinskom službom.

Zapisnik se sastavlja u za to predvi|enoj posebnoj prostoriji,uz prisustvo sudije,delegata i predstavnika klubova.

Zapisnik se sastavlja u 3 (tri ) primjerka od kojih jedan (1) original pripadaju delegatu, a drugi i treći  domaćem i gostujućem klubu. Prva i druga strana zapisnika izrađuje se prije i po završetku utakmice. Prvu stranu izrađuje delegat, a drugu sudija susreta.

Član 17.

30 minuta prije odigravanja utakmice, ovlašteni predstavnici klubova dostavljaju delegatu utakmice na uvid nogometne legitimacije igrača koji toga dana nastupaju, kao i legitimacije šefa stručnog štaba, trenera, ljekara i fizioterapeuta.

Na klupi kluba  Prve i Druge Kantonalne lige mogu sjediti glavni trener i treneri sa PRO, A, B ili  C takmičarskom trenerskom akreditacijom kao dokazom za rad za određenu godinu izdatu od Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH.

Trenerske akreditacije iz predhodnog stavka moraju biti propisno ovjerene za 2017.godinu za prvi dio sezone, a za 2018.godinu za drugi dio sezone.

Licence službenog predstavnika, ljekara odnosno fizioterapeuta validne su ako su izdate od strane NS SBK/KSB i važe za 2017.godinu.

Kod izdavanja licence ljekara i fizioterapeuta potrebno je priložiti diploma o završenoj školi medicinske struke.

Predstavnik kluba, glavni i pomoćni trener nemogu biti iste osobe.

Delegat je obavezan da u zapisnik upiše ime i prezime službenog predstavnika, šefa stručnog štaba, trenera, ljekara i fizioterapeuta jedne i druge ekipe i upiše broj licence. Ako delegat utakmice  utvrdi da službeni predstavnik , šef stručnog štaba, trener, ljekar ili fizioterapeut nema odgavarajuću licencu neće mu dozvoliti da uđe u ograđeni dio terena za igru.U iznimnom slučaju kada niti jedan klub nema licenciranog Ljekara odnosno fizioterapeuta, a delegat utvrdi da isti posjeduju stručno znanje iz medicinske struke, Delegat će istoj osobi dozvoliti da u slučaju povrede pruži hitnu medicinsku pomoć svim akterima koji se nalaze na stadionu gdje se odigrava nogometna utakmica, a klubovi će zbog nepostupanja po članu 18 propozicija za prvenstvo kantonalnih liga SBK/KSB snositi takmičarske i disciplinske posledice.

      

Član 18.

Klub domaćin obavezan je na svim utakmicama postaviti na jarbole Državnu zastavu Bosne i Hercegovine i zastavu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH. Mogu se postaviti zastave Federacije  BIH, NS Federacije BIH, zastave kantona/županija, klupske zastave i zastave fair-playa. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno.

Klub domaćin dužan je da preduzme sve mjere u cilju obezbjeđenja ličnosti: članova gostujuće ekipe, sudija i delegata, kako za vrijeme odigravanja utakmice, tako i po završetku utakmice, sve do napuštanja igrališta i mjesta odigravanja utakmice.

Klub domaćin obavezan je sačekati gostujuće navijače ako organizovano dolaze (što gostujući tim treba najaviti), smjestiti ih u gledalište na posebnom mjestu i izvršiti obezbjeđenje istih u toku i poslije utakmice.

Klub domaćin obavezan je izvršiti prijavu utakmice (najavljenog skupa) kod nadležne Policijske uprave , te delegatu utakmice staviti na uvid izdato odobrenje za odigravanje utakmice (shodno važećim zakonskim odredbama).

Domaći klub je također dužan da obezbijedi odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara, vidljivo obilježenih, te prisustvo pripadnika MUP-a, ljekara i dežurno sanitetsko vozilo ili drugo adekvatno vozilo sa oznakom Crvenog križa, sa osobljem i nosilima, a po potrebi i druge službe. Bez pripadnika MUP-a, sanitetskog vozila, ljekara ili osobe medicinske struke licenciranih kod NS SBK/KSB i redara utakmica se neće igrati, osim u pomenutom slučaju navedenom u članku 17 ovih propozicija.

Klub domaćin obavezan je dopustiti snimanje utakmice gostujućoj ekipi.Za nepoštivanje obaveza, protiv kluba domaćina primjenit će se disciplinske mjere po odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BiH

PREDSTAVNIK KLUBA

  Član 19.

Klub Prve i druge kantonalne lige .na utakmicama stalnih takmičenja mora osigurati zvaničnog predstavnika kluba. Predstavnik kluba mora prisustvovati redovnom seminaru  kojeg organizira takmičarsko rukovodstvo NS SBK/KSB I mora biti akreditiran od strane NS SBK/KSB. Predstavnik kluba  nemože biti trener koji posjeduje takmičarsku akreditaciju za tekuću takmičarsku godinu, niti trener koji je u tekućoj takmičarskoj godini dobio  takmičarsku akreditaciju za vođenje drugog kluba. Predstavnik kluba za vrijeme odigravanja utakmice mora imati na vidnom mjestu istaknutu validnu akreditaciju izdatu od strane NS SBK/KSB.

 
PRAVO NASTUPA IGRAČA NA UTAKMICI

Član 20.

Na prvenstvenim utakmicama Prve i Druge  Kantonalne  lige mogu nastupiti igrači koji su stekli pravo igranja, prema odredbama Pravilnika o registraciji, transferu i statusu igrača N/F S BiH.  koji su navršili 17 godina života, kao i igrači koji su navršili 16 godina, ali sa obaveznim specijalističkim ljekarskim pregledom kojim se oglašava sposobnim za nastupanje na utakmicama seniorskog uzrasta, ukoliko im je to pravo potvrđeno od nadležnog organa i isto upisano u nogometnu legitimaciju, član 49 Pravilnika o nogometnom takmičenju NS/FS BiH. U sastavu   prijavljenog tima moraju se nalaziti najmanje 4 igrača mlađa od 21 godine života, od kojih 3 igrača obavezno moraju započeti utakmicu. Za takmičarsku 2017/18 g. igrači mlađi od 21 god. života smatraju se igrači rođeni 01.01.1996.god. i mlađi.

Protiv kluba koji ne poštuje ove odredbe pokrenut će se disciplinski postupak prema odredbama Disc.pravilnika N/FS BIH, a klub može snositi disciplinske i Takmičarske posljedice.

Član 21.

Na svim prvenstvenim utakmicama igrači moraju imati uredne sportske legitimacije izdate od nadležnog organa za registraciju NS SBK/KSB sa ovjerenom članarinom za tekuću godinu.

IDENTITET IGRAČA

Član 22.

Na Prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti samo igrači čiji identitet je utvrđen putem Nogometne legitimacije izdate od organa za registraciju NS SBK/KSB, a u slučaju njenog nedostatka, identitet će se utvrditi na osnovu javne isprave: osobne/lične karte ili putovnice/pasoša, delegate će na prvoj strani Zapisnika obavezno upisati broj lične/osobne karte ili putovnice/pasoša, a u izvještaju/izvješću delegata ostale relevantne podatke (JMBG, datum rođenja i dr.). Ukoliko se identitet igrača utvrđuje na osnovu javne isprave, klub je obavezan na zahtjev Povjerenika/Komesara za natjecanje/takmičenje dostaviti u NS SBK/KSB sportsku legitimaciju u roku od 24 sata. Identitet se utvrđuje prije početka utakmice, a za vrijeme odmora na poluvremenu i neposredno po završetku utakmice, samo za one igrače koji su zakasnili na početak utakmice, odnosno na početak drugog poluvremena, a upisani su u zapisnik.

LJIJEČNIČKI PREGLED IGRAČA

Član 23.

Svaki igrač mora imati sportsku legitimaciju sa ubilježenim datumom i ovjerenim ljekarskim pregledom (pečat) od strane zdravstvene ustanove, izuzetno može imati zvaničnu ljekarsku potvrdu sa tačnim datumom i pečatom ljekara  i ustanove o izvršenom ljekarskom pregledu, što se može primjeniti kao izuzetak samo za jednu utakmicu.

Ljekarski pregled važi 6 (šest) mjeseci, a za igrače  mlađe  od 17 godina  4 (četiri) mjeseca. Igrač koji  nije upisan u zapisnik utakmice, ili nije izvršio ljekarski pregled, ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici.

Protiv kluba i igrača koji prekrši odredbe ovog člana bit će pokrenut disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BIH.

 NEODIGRAVANJE,PREKID UTAKMICE I NENASTUPANJE RADI SUSPENZIJE

Član 24.

Protiv kluba koji ne nastupi na Prvenstvenoj utakmici, koji izazove prekid utakmice, napusti teren ili ne nastupi zbog suspenzije, postupit će se prema odredbama Pravilnika o nogometnim takmičenjima  N/FS BIH i DP NS/FS BiH.

Ove odredbe primjenjivat će se  i za igrače, ukoliko učine prekršaj iz predhodnog stavka.

Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice stalnog takmičenja  jedan tim ne nastupi sa potrebnim brojem igrača, sudija će saopštiti kapitenu tima koji je nastupio da se utakmica neće odigrati i to će upisati u zapisnik.

Izuzetno , u slučajevima da klub nije mogao da nastupi usljed više sile, sudac će sačekati  i nešto duže, ali će voditi računa o tome da utakmica može da se završi na vrijeme. Ukoliko je utakmica prekinuta iz razloga više sile, a prije isteka 80 % regularnog vremena, ili nije odigrana ,utakmica će se odigrati narednog dana,u isto vrijeme, a ako se nemože odigrati ni narednog dana,takmičarski organ će utvrditi novi termin za odigravanje utakmice. Klub koji ne uplati prvu ratu kotizacije za troškove takmičenja i dugovanja po odlukama disciplinskih organa iz predhodne takmičarske godine, najkasnije 15 dana pred početak jesenjeg dijela takmičenja, odlukom Disciplinskog suca bit će  suspendovan, utakmica ovog kluba neće se igrati, a nakon dvije neodigrane utakmice smatrat će se da je klub odustao od takmičenja svojom krivicom, član 67 Pravilnika o natjecanju. Druga rata kotizacije ima se platiti najkasnije 15 dana prije početka proljetne polusezone. U suprotnom, nastupa sankcija kao iz predhodnog stava ovog člana.

     DELEGAT UTAKMICE

Član 25.

Za sve prvenstvene utakmice, Povjerenik/Komesar za Natjecanje/Takmičenje će odrediti delegata utakmice i njegovog zamjenika, koji zastupa takmičarsko rukovodstvo  i ima vrhovni nadzor na utakmici.

Nakon određivanja,  delegau se izdaje  nalog  Sekretarijata/tajništva saveza putem internet portala NS SBK/KSB, u čijem sadržaju mora biti navedeno mjesto, datum i sat odigravanja utakmice, podaci o sudijama/sudcima, prezime, ime i mjesto stanovanja.

U slučaju da na utakmicu ne dođe određeni delegat ili njegov zamjenik, dužnost delegata će obaviti sudija susreta.

Delegat će sat prije odigravanja utakmice održati sastanak u prisustvu: Službenih predstavnika klubova, sudije utakmice, direktora stadiona, vođe redarske službe, vođe patrole policije i drugih sa ciljem uvida u stanje igrališta, svlačionica igrača i sudija, vozilo prve medicinske pomoći i  dr. Način organizacije sastanka regulisan je uputstvom o radu delegata.

Delegat utakmice Prve i Druge kantonalne lige zapisnik i izvještaj sa utakmice dostavlja kroz COMET informacioni sistem,

Po završetku utakmice zapisnik sa utakmice sastavljen putem COMET informacionog sistema , sravnjavaju delegat i sudac, nakon čega delegat zaključi izvještaj fair-playa, a sudac utakmice svojom šifrom zaključuje zapisnik sa utakmice

Delegat utakmice je obavezan u roku od 24 sata po odigranoj utakmici  ili najkasnije prvi radni dan do 11 sati, u COMET informacioni sistem zaključi delegatski izvještaj,

Takmičarska/Natjecateljska komisija  će donijeti posebno upustvo o vršenju dužnosti delegata, a UNSIS putem  Komesara/Povjerenika za sudije/sudce i suđenje će donijeti upustvo o načinu ocjenjivanja sudija/sudaca, koja će se dostaviti  delegatima i sudijama/sudcima.

Određivanje delegata za utakmice Prve i Druge  Kantonalne  lige vrši Povjerenik/Komesar za Natjecanje/Takmičenje NS SBK/KSB, a što je regulisano Poslovnikom o radu komisije.

Delegat je dužan neposredno po odigranoj utakmici Prve i Druge  Kantonalne lige ocijeniti suca/sudiju i ocjenu upisati u zapisnik utakmice. U slučaju potrebe, od delegata se može zatražiti dopunski izvještaj.

Delegat je obavezan evidentirati način isplate troškova službenih lica

SUDIJE/SUCI

Član 26.

Sve prvenstvene utakmice Prve i Druge Kantonalne lige mogu voditi  sudije/sudci sa ispitom Saveznog, Federalnog nogometnog sudije/sudca ili sa ispitom Kantonalnog- Područnog sudije/sudca,  koji se nalaze na sudijskim listama UNSIS, liste sudaca su prohodne i utakmice I i II Kantonalne lige mogu suditi i suci sa sudijske liste višeg stupnja/stepena takmičenja/natjecanja.

Određivanje sudija vrši Komesar/Povjerenik za suce i suđenje UNSIS što je regulisano upustvom o delegiranju sudaca.UNSiS.

Nakon određivanja, sudiji se izdaje nalog za suđenje, putem internet portala NS SBK/KSB u kojem se navode svi podaci potrebni za obavljanje dužnosti (ekipe, mjesto odigravanja utakmice, datum, vrijeme, imena službenih lica).

Član 27.

Sudija/sudac utakmice je dužan da prije početka utakmice pregleda i odluči da li je teren sposoban za igru ili nije. Ako sudija/sudac utvrdi da je teren nesposoban za igru, to konstatuje u zapisniku u skladu sa članom 39. Pravilnika o nogometnim takmičenjima Nogometnog saveza BIH i o tome obavijestiti/izvjesti na sastanku kojim rukovodi  delegat sat  prije početka utakmice.

Sudija/sudac je dužan da poslije utakmice ispuni sve relevantne podatke u zapisnik o utakmici, da ga potpiše i preda delegatu utakmice, koji će isti dostaviti u Sekretarijat za takmičenje sa svojim izvještajima.

Ukoliko delegirani sudija/sudac ne dođe na utakmicu, istu će suditi prvi asistent sudija/sudac, a ako i on ne dođe sudit će drugi asistent sudija/sudac.

Ukoliko na utakmicu ne dođe niti jedan od delegiranih sudija/sudaca, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od prisutnih ispitani sudija/sudaca. Ako Sporazum između klubova  ne bude postignut , onda će delegat odlučiti koji će od ispitani prisutnih sudija/sudaca suditi utakmicu.

Sporazum o izboru sudija/sudaca mora biti pismeno utvrđen prije početka utakmice. Zapisnik o sporazumu potpisuju predstavnici klubova i delegat. Ako se klubovi nisu sporazumili o izboru sudije/sudca pa je istog odredio delegat, to se mora konstatirati u zapisniku sa utakmice.

Ukoliko na utakmicu ne dođe jedan ili obojica pomoćnih sudija/sudaca, glavni sudija/sudac će odlučiti o izboru asistent sudija/sudaca.

Ocjenu uspješnosti u suđenju za sudiju/sudca susreta daje delegat , neposredno po završetku utakmice na zapisnik utakmice iza upisanih imena i prezimena sudija/sudaca.

Protiv sudije/sudca koji ne dođe na zakazanu utakmicu, pokrenut  će se disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

SUSPENZIJA 

Član 28.

Suspendovani tim, odnosno svi timovi suspendovanog kluba, ne mogu nastupiti na prvenstvenim utakmicama sve dok traje suspenzija.

Sve odigrane utakmice u vrijeme suspenzije izrečene radi neizvršavanja pravosnažnih odluka nadležnih organa ili neizvršenja nespornih obaveza nastalih iz takmičenja predviđenih ovim Propozicijama, registrirat će se 3:0 (par-forfe) u korist protivnika.

Ako suspendovani tim nastupi na javnoj utakmici, protiv istog pokrenut će se disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika, uz primjenu člana 67 DP NS/FS BiH pri izricanju kazne , Ista kazna primjenit će se i za klub koji nastupi protiv suspendovanog kluba ukoliko je blagovremeno , a najkasnije 48 sati prije odigravanja utakmice pismenim putem obavješten o suspenziji kluba.

Ostale utakmice na kojima suspendovani tim nije mogao nastupiti zbog suspenzije izrečene radi utvrđivanja materijalne istine neophodno potrebne za donošenje konačne odluke o nekom spornom slučaju, neće se registrovati sve dok se ne donese konačna odluka. Po donošenju konačne odluke, klub je dužan odigrati utakmice prema rasporedu takmičenja.

ŽALBE I ODLUČIVANJE PO ŽALBAMA

Član 29.

O regularnosti utakmice  stalnog takmičenja/natjecanja može se rješavati na osnovu žalbe oštećenog kluba i izvještaja službenih lica. Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumjeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalbe po svim osnovama moraju se telegrafski ili faksom najaviti u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom Izvršnog Odbora NS SBK/KSB i ovim propozicijama, ima se dostaviti u roku od 48 sati od dana odigravanja utakmice.

Ukoliko rok za najavu i ulaganje žalbe istiće u nedelju ili na državni praznik, rok za najavu i ulaganje produžava se za prvi naredni radni dan.

Žalba se dostavlja Komisiji za takmičenje.

 

Član 30.

Neblagovremeno najavljene,neobrazložene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzimati u postupak,već će se odbaciti, a utakmica će se registrovati postignutim rezultatom.

Član 31.

Za utakmice Prve i Druge Kantonalne lige,o žalbama u prvom stepenu odlučuje Komisija za takmičenje pripadajuće lige koja vodi takmičenje.

Član 32.

Žalba na prvostepenu odluku podnosi se Apelacionoj komisiji nogometnog saveza SBK/KSB u roku od 8 (osam) dana od dana prijema pisaene odluke prvostepenog organa.

Drugostepena odluka mora biti donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema žalbe. Drugostepena odluka je konačna.

Protiv odluke drugostepenog organa, može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti, Izvršnom odboru nogometnog saveza SBK/KSB u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke drugostepenog organa.

Izvršni odbor nogometnog saveza SBK/KSB će po zahtjevu kluba na odluku drugostepenog organa  iz predhodnog stavka ovog člana rješavati u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana prijema istog uz obavezno prethodno mišljenje Komisije za propise NS SBK/KSB (član 81. Pravilnika o nogometnim takmičenjima/natjecanjima BIH).

Član 33.

Takse na žalbe u prvom i drugom stepenu/stupnju vezane za Pravilnik o nogometnim takmičenjima/natjecanjima N/F S BIH, Disciplinskom pravilniku N/F S BIH i preispitivanje odluke pred Izvršnim odborom su slijedeće:

- taksa u prvom stepenu za klub iznosi     ……………………………200 KM

- taksa u drugom stepenu za klub iznosi   ……………………………400 KM

- taksa za preispitivanje odluke pred I.O. za klub iznosi  ……….…...400 KM

- taksa za pojedince iznosi 50% od takse koju plaćaju klubovi.

REGISTRACIJA UTAKMICA

Član 34.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje uslovi/uvjeti za registraciju/registriranje po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe), utakmica se registruje/registrira postignutim rezultatom.

Ako je prvostepena odluka pravosnažna, ili je donesena drugostepena, odluka koja je konačna, jednom registrovana/registrirana utakmica ne može biti poništena, izuzev ako je podneseni ptedmet u postupku pred Izvršnim odborom NS SBK/KSB.

Komisija za natjecanje vrši registraciju odigranih utakmica najkasnije u roku od 21 (dvadesetjednog) dana od dana odigravanja utakmice.

Ako je uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do konačne odluke.

DISCIPLINSKE ODREDBE

Član 35.

O disciplinskim prekršajima igrača, službenih predstavnika (trener, ljekar, fizioterapeut, zvanični predstavnik kluba) i klubova koji učestvuju u takmičenju, odlučuje se na osnovu Disciplinskog pravilnika  NS/FS BiH i  odluka Izvršnog odbora NS SBK/KSB.

Prvostepene odluke o Disciplinskim prekršajima donosi  Disciplinska komisija.

Drugostepene odluke po žalbama na odluke Disciplinska komisije donosi Apelaciona komisija, a žalba ovom organu podnosi se u roku od 8 (osam) dana nakon prijema/primitka pismane prvostepene odluke putem prvostepenog organa.

Drugostepeni organ će svoje odluke donijeti u roku od 15 (petnaest) od dana prijema žalbe.

Drugostepene odluke o disciplinskim prekršajima su konačne.

Protiv odluke drugostepenog organa, može se podnijeti prijedlog za zaštitu zakonitosti u roku od 8  (osam) dana od dana prijema pismane odluke drugostepenog organa.

Izvršni odbor NS SBK/KSB će prijedlog riješiti u roku od 15 dana.

Automatska kazna zabrane igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice nastaje poslije svake treće javne opomene koju igrač dobije na prvenstvenoj ili kup utakmici u toku jedne takmičarske godine a automatski prestaje poslije prvenstvene ili kup utakmice na kojoj je igrač morao da pauzira, pa i u slučaju nastupa igrača pod automatskom kaznom na toj utakmici (član 17, 18 i 19 DP NS/FS BiH).

Javne opomene (žuti karton) radi kojih je igrač dobio crveni karton ne evidentira se, evidentira se samo crveni karton.

UTVRĐIVANJE PLASMANA

 

Član 36.

 Plasman klubova na tabeli utvrđuje se prema odredbama člana 46. Pravilnika o nogometnim takmičenjima N/FS BIH.           

VRIJEME TRAJANJA UTAKMICE                     
                 

Član 37.

Utakmice Kantonalne lige se igraju dva puta po 45 (četrdeset pet) minuta. Odmor između poluvremena traje 10 do 15 minuta.

Ova odredba je u skladu sa Pravilima nogometne igre.

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 38.

 Sve prvenstvene utakmice podliježu slijedećim troškovima, koje snosi klub-domaćin:

$1-        naknada troškova za sudije, bez odbitaka, a na osnovu priloženog naloga; izdatog od NS SBK/KSB,

$1-        naknada delegatu utakmice, bez odbitaka, a na osnovu priloženog naloga;izdatog od NS SBK/KSB.

$1-        supervizorima (posmatračima) isplaćuje se naknada putem Sekretarijata/Tajništva saveza čiju visinu određuje  i isplaćuje Izvršni  odbor NS SBK/KSB.

Pored taksa, licima iz prethodnog stavka pripadaju odgovarajući  putni troškovi utvrđeni su odlukom Izvršnog odbora NS SBK/KSB.Sve isplate vrše se odmah poslije odigrane utakmice. Iznimno , ako se taksa isplaćuje putem transakcijskog računa, klub domaćin je dužan kopiju uplatnice dostaviti u roku od  48 sati po odigranoj utakmici  u Sekreterijat Saveza na faks :030/511-778, kao dokaz o uplaćenoj taksi. Ukoliko klub ne isplati službena lica ili ih djelimično isplati, klubu se ostavlja rok od 24 sata da troškove izmiri, nakon čega nastupa suspenzija izrečena od Disciplinska komisija do  izmirenja obaveza u cijelosti (član 24 ovih propozicija).

Delegat je dužan na brifingu, sat prije početka utakmice, izvršiti provjeru dali je klub isplatio pripadajuće troškove svakom službenom licu pojedinačnošto se odnosi na predhodnu utakmicu.

Klub neće moći odigrati narenu utakmicu ukoliko delegatu utakmice ne dokaže da je financijska obaveza sa predhodne utakmice u potpunost iizmirena.

Službena lica (suci i delegat) sa utakmice na kojoj su bili delegirani obavezni su da na transakcijski račun NS SBK/KSB u roku od 3 dana po odigranoj utakmici uplate 10% od iznosa takse.

Član 39.

Izvršni odbor NS SBK/KSB prije početka prvenstva donosi odluku o visini troškova takmičenja/natjecanja, koje su klubovi obavezni da uplate u dvije rate, svaku prije početka takmičarske/natjecateljske polusezone.

Neizvršenje obaveza iz člana/članka 37. ovih Propozicija povlači disciplinske posljedice u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika N/FS BIH.

POSEBNE ODREDBE                            

Član 40.

Taksa za žalbe po bilo kojem osnovu iz Propozicija za klubove Kantonalne  lige uplačuje se na transakcijski račun  Nogometnog saveza  SBK/KSB, broj:3386702200873768, Unicredit banka.

Član 41.

Prvaku  Prve i Druge Kantonalne  lige dodjeljuje se prelazni pehar u trajno vlasništvo.

Pehare u trajno vlasništvo  mogu dobiti najbolji strijelac i pobjednik u »fair-playu«.

Odluke o dodjeli pehara i priznanja donosi Izvršni odbor Nogometnog saveza SBK/KSB, na prijedlog Komesije za takmičenje/natjecanje. Izvršni odbor NS  SBK/KSB može dodijeliti i druga priznanja.

Član 42.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih i kup utakmica u igralištu, pored terena za igru, u

zaštićenim kabinama mogu se nalaziti slijedeća lica:

$11.      predstavnik kluba sa licencom koju izdaje Nogometni savez SBK/KSB; ( član 17 i 19 ovih propozicija),

$12.      Glavni trener sa Takmičarskom/Natjecateljskom trenerskom akreditacijom ( član 17 Propozicija);

$13.      pomoćni trener sa Takmičarskom/Natjecateljskom trenerskom akreditacijom trenera( član 17 Propozicija);

$14.      rezervni  igrači u sportskoj opremi (7 igrača);

$15.      ljekar kluba sa  legitimacijom da je ljekar i licencom, izdatom od NS SBK/KSB;

$16.      fizioterapeut – maser sa legitimacijom fizioterapeuta i licencom  izdatom od NS SBK/KSB.

 
POPUNJAVANJE LIGE

Član 43.

Prvak  Prve Kantonalne lige  na kraju takmičarske 2017/18 godine prelazi u viši stupanj natjecanja, Drugu  ligu NSF BiH grupa »Zapad« , a prvak Druge Kantonalne lige prelazi u Prvu Kantonalnu ligu NS SBK/KSB.

Iz  Prve Kantonalne lige  na kraju takmičarske 2017/18 godine  u  Drugu Kantonalnu ligu prelazi najslabije plasirani klub sa tabele prvenstvenog takmičenja/natjecanja.

Za nepostupanje po navedenom članu/članku iz stavka 1 postupiti će se po odredbama Disiciplinskog pravilnika BIH.

 
     ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, važe odredbe Pravilnika o nogometnim takmičenjima/natjecanjima N/FS BiH, Disciplinskog pravilnika N/FS BiH ostalih odluka i normativnih akata N/FS BIH,  NS F BiH i NS SBK/KSB.

Član 45.

Izmjene i dopune ovih Propozicija vrše se prema istom postupku kao i njihovo donošenje.

Stupanjem na snagu ovih propozicija prestaju da važe odredbe propozicija usvojene dana 01.09.2015. godine.

Član 46.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za 2017/2018 takmičarsku godinu.

Sponzori / Partneri